Rekryteringsprocess

När ni som kund har lämnat en order tar Nordic Medicare  över ansvaret för rekryteringsprocessen och så gör vi det, vi är bäst på: hittar den optimala kandidaten. Nordic Medicares mål är att såväl kunden som kandidaten ska uppleva ett bra och välorganiserat rekryteringsförlopp präglat av professionalism genom hela processen.

Nordic Medicare erbjuder olika former av rekrytering. Det beror på att våra kundgrupper har olika behov beroende på vilka tjänster som ska tillsättas. Nordic Medicare erbjuder i stora drag tre rekryteringslösningar.

Vår rekryteringsprocess består i stora drag av:

  • Utarbetande av behovsanalys, jobb- och personprofil, arbetsbeskrivning
  • Locka ansökare via databaser samt nätverk/marknadskännedom
  • Val av kandidater med fokus på validitet, reliabilitet och attraktivitet
  • Kontrakt och anställningsvillkor utformas av er som kund
  • Inslussning av kandidaten
  • Uppföljning av kandidaten

Vår rekryteringslösning består av att hitta den helt rätta kandidaten med de rätta yrkesmässiga och sociala kompetenserna till just ert uppdrag. Det erbjuds först fast anställning när Nordic Medicare, i samarbete med er som kund, är överens  om kandidaten.