Kontakta oss

HUVUDKONTOR

Nordic Medicare A/S

Rungstedvej 79
2960 Rungsted Kyst
Danmark

 +45 39 65 48 23
nm@nordicmedicare.eu

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Om Nordic Medicare

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hitta våra kliniker

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hem

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hjälp till fastanställning

Eftersom Nordic Medicare förmedlar ett stort antal vikariat samt rekryterar hälso- och sjukvårdspersonal till fasta tjänster i Norden, har vi redan en omfattande databas med kandidater, som har genomgått Nordic Medicares kvalitetssäkringsprogram. Kombinerat med vårt strategiska nätverk samt goda marknadskännedom kommer vi ofta med mycket kort varsel kunna matcha kundens jobbprofil. Detta gör Nordic Medicare till en effektiv samarbetspartner.

Nordic Medicare erbjuder i dag hjälp till fast rekrytering i den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn i Danmark, Sverige, Norge, på Grönland och på Färöarna.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Beställ vikarie

Nordic Medicares läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande är ett optimalt alternativ om sjukhuset, lasarettet eller vårdcentralen etc. i perioder har behov för nya eller supplerande kompetenser i organisationen.

Vi är ofta i dialog med möjliga kandidater och utvärderar dem löpande. Därför är ni som sjukhus, lasarett eller vårdcentral alltid säkrad en vårdbemanning av hög kvalitet hos Nordic Medicare. Kombinerat med vårt strategiska nätverk samt marknadskännedom hittar vi därför snabbt de stafettläkarehyrsjuksköterska eller annan hälso-och sjukvårdspersonal som täcker just ert individuella personalbehov. Efter att ni som kund har lämnat en order i form av en läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande Nordic Medicare till, tar vi över hela ansvaret för rekryteringsprocessen och sedan gör vi det vi är bäst på: hittar den optimala kandidaten.

Nordic Medicare erbjuder och levererar en snabb läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande förankrad i en stark specialisering och vår goda kännedom till marknaden. Rent a doctor, rent a nurse m.m. redan idag.

Nordic Medicare erbjuder idag läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande till offentliga och privata sjukhus, lasarett, vårdcentraler och så vidare i Danmark, Sverige, Norge, på Grönland och på Färöarna.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hälso- och sjukvårdssektorn

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Önskar fast tjänst

Vi äri konstant dialog med hälso- och sjukvårdssektorn i de nordiska länderna. Därför kan vi ofta snabbt erbjuda dig ett läkarjobb, sjuksköterskejobb eller liknande hos Nordic Medicare. Kombinerat med våra strategiska nätverk av nordiska sjukhus, lasarett, vårdcentraler samt generell marknadskännedom hittar du läkarjobb, sjuksköterskejobb och liknande som matchar just ditt aktuella behov.
Oavsett din karriärnivå kommer du alltid kunna erbjudas utmanande och spännande läkarjobb, sjuksköterskejobb m.m. hos Nordic Medicare som tillgodoser dina kompetenser.

Nordic Medicare har en snabb rekryteringsprocess förankrad i en stark specialisering och vår kännedom till marknaden. Vi har därför ett stort antal läkarjobb, sjuksköterskejobb och liknande.
Nordic Medicare erbjuder idag rekryteringstjänster till offentliga och privata inom hälso- och sjukvårdssektorn i Danmark, Sverige, Norge, på Grönland och på Färöarna. Sök ett läkarjobb, sjuksköterskejobb m.m.hos Nordic Medicare redan idag.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Bli vikarie

Vi är i konstant dialog med hälso- och sjukvårdssektorn i de nordiska länderna. Därför är du som stafettläkarehyrsjuksköterska och liknande hos Nordic Medicare alltid säkrad olika arbetsmöjligheter och arbetsperioder. Kombinerat med vårt strategiska nätverk samt goda marknadskännedom hittar vi de möjligheter som matchar just ditt aktuella behov som stafettläkare, hyrsjuksköterska och liknade. När du har meddelat var du vill arbeta och i vilken period, tar Nordic Medicare över hela ansvaret för rekryteringsprocessen och så gör vi det vi är bäst på: hittar den optimala lösningen för dig.

Nordic Medicare har en snabb rekryteringsprocess förankrad i en hållbar specialisering och att vi känner till marknaden väl. Oavsett din karrärnivå har du alltid möjlighet för att bli stafettläkare, hyrsjuksköterska och liknande hos Nordic Medicare. Vi tillgodoser din kompetens och ditt behov i förhållande till din examensålder och dina tidsmässiga möjligheter.
 
Nordic Medicare erbjuder i dag vikarietjänster, i form av läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande, till den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn i Danmark, Sverige, Norge, Grönland och Färöarna. Sök om att bli stafettläkare, hyrsjuksköterska m.m. hos Nordic Medicare redan i dag. Stafettläkare lön? Nordic Medicare är en av de ledande inom rekrytering av läkare i Sverige, Norge och Danmark. Läkare lön i Sverige, Norge, Danmark?

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Om Nordic Medicare

Nordic Medicare är leverantör till hälso- och sjukvårdssektorn inom rekryteringstjänster, drift av egna läkarmottagningar samt IT-lösningar.


Nordic Medicares koncept är uteslutande att serva den offentliga och den privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vi har således uppbyggt en kompetensstark organisation av personer som huvudsakligen är utbildade inom hälso- och sjukvårdssektorn och som har byggt upp en bred erfarenhet inom just denna sektor. Vår branschfokusering ger en optimal möjlighet för att fokusera på den enskilde kunden, vilket innebär att Nordic Medicare uppnår en fortlöpande kännedom till hela hälso- och sjukvårdssektorn. Nordic Medicares marknadskännedom och nätverk i hälso- och sjukvårdssektorn har utmynnat i en mycket enkel slogan: ”We know the market”.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hjälp till fastanställning

Nordic Medicare bistår med rekrytering inom alla invåer i den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektor. Detta innefattar bland annat följande tjänstkategorier:

Offentlig hälso- och sjukvårdssektor

Privat hälso- och sjukvårdssektor

 • Direktör
 • Yrkes- och divisionsdirektörer
 • Chefer och ledare
 • Läkare, allmänläkare
 • Specialistläkare
 • Sjuksköterskor
 • Barnmorskor
 • Undersköterskor
 • Röntgensjuksköterskor
 • Läkarsekreterare
 • Bioanalytiker
 • Sjukgymnaster

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hälso- och sjukvårdssektorn

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Beställ vikarie

Har ni behov av läkarbemanning, sjuksköterskebemanning eller annan sjukvårdspersonal?

Nordic Medicare bistår med läkarbemanning, sjuksköterskebemanning och annan sjukvårdspersonal inom följande yrkesområden:

När Nordic Medicare förmedlar läkarbemanning, sjuksköterskebemanning m.m. fortlöper vikariaten från en vecka upp till flera månader. Det handlar om en enskild medarbetare eller en stab av medarbetare. Hos Nordic Medicare är vi organiserade så att det är möjligt att tillmötesgå våra kunders behov.

Vi erbjuder läkarbemanning, sjuksköterskebemanning m.m. i form av:

 • Rekrytering av hälso-och sjukvårdspersonal till kortare eller längre anställning
 • Utskickande av kompletta operationsteam

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hälso- och sjukvårdssektorn

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Önskar fast tjänst

Nordic Medicare bistår med rekrytering inom alla nivåer i den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Detta innehåller bland annat följande kategorier av tjänster:

Offentlig hälso-och sjukvårdssektor

Privat hälso- och sjukvårdssektor

 • Direktör
 • Yrkes- och divisionsdirektörer
 • Chefer och ledare
 • Läkare, allmänläkare
 • Specialistläkare
 • Sjuksköterskor
 • Barnmorskor
 • Undersköterskor
 • Röntgensjuksköterskor
 • Läkarsekreterare
 • Bioanalytiker
 • Sjukgymnaster

Sök ett läkarjobb, sjuksköterskejobb och liknande här hos oss!

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Bli vikarie

Nordic Medicare söker vårdbemanning inom följande områden:

Om du är intresserad av bli en del av vår vårdbemanning och få ett läkarvikariat, sjuksköterskevikariat eller liknande från Nordic Medicare kan du med fördel trycka på ”BLI VIKARIE”.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Om Nordic Medicare

Christian

Christian P. Riewerts Eriksen, M.Sc. in Economics & Marketing

VD


är VD hos Nordic Medicare. Innan han etablerade Nordic Medicare var han i x antal år en del av Danmarks största entreprenörföretags avdelning för strategi och affärsutveckling. Christian P. Riewerts Eriksen är utbildad på Copenhagen Business School och har en B.Sc. in Economics and Business Administration samt en M.Sc. in Economics & Marketing.


Niels2

Niels H. Riewerts Eriksen, specialistläkare

Hälso- och sjukvårdsdirektör


är hälso- och sjukvårdsdirektör hos Nordic Medicare. Han är utbildad specialistläkare och har i många år arbetat i Danmark som respektive överläkare, centerchef, forskningschef och medicinsk direktör. Niels H. Riewerts Eriksen har även arbetat parallellt i en 10-årsperiod i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland med hälso-och sjukvårdsprojekt på uppdrag av det ”Danske Sundhedsministerium” ( danska Hälso- och sjukvårdsdepartementet) och Nordiska Ministerrådet. Dessutom har Niels H. Riewerts Eriksen under de senaste 13 åren undervisat läkare för ”Den Almindelige Danske Lægeforening”.


Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hjälp till fastanställning

När ni som kund har lämnat en order tar Nordic Medicare  över ansvaret för rekryteringsprocessen och så gör vi det, vi är bäst på: hittar den optimala kandidaten. Nordic Medicares mål är att såväl kunden som kandidaten ska uppleva ett bra och välorganiserat rekryteringsförlopp präglat av professionalism genom hela processen.

Nordic Medicare erbjuder olika former av rekrytering. Det beror på att våra kundgrupper har olika behov beroende på vilka tjänster som ska tillsättas. Nordic Medicare erbjuder i stora drag tre rekryteringslösningar.

Vår rekryteringsprocess består i stora drag av:

 • Utarbetande av behovsanalys, jobb- och personprofil, arbetsbeskrivning
 • Locka ansökare via databaser samt nätverk/marknadskännedom
 • Val av kandidater med fokus på validitet, reliabilitet och attraktivitet
 • Kontrakt och anställningsvillkor utformas av er som kund
 • Inslussning av kandidaten
 • Uppföljning av kandidaten

Vår rekryteringslösning består av att hitta den helt rätta kandidaten med de rätta yrkesmässiga och sociala kompetenserna till just ert uppdrag. Det erbjuds först fast anställning när Nordic Medicare, i samarbete med er som kund, är överens  om kandidaten.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Beställ vikarie

När ni som kund har lagt en order hos Nordic Medicare tar vi över hela ansvaret för rekryteringsprocessen och så gör vi det vi är bäst på: Hittar den optimala hyrläkare, hyrsjusksköterska o.l.

Nordic Medicares mål är att såväl kunden som kandidaten ska uppleva ett bra och organiserat rekryteringsförlopp präglat av professionalism genom hela processen. Läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande består i att hitta den bästa möjliga kandidaten med de mest optimala yrkesmässiga och sociala egenskaperna för att tillmötesgå ert personalbehov. Det erbjuds först anställning när Nordic Medicare i samarbete med er som kund är överens om kandidaten.

Härefter tar vi hand om allt det administrativa och praktiska arbetet som är förbundet med ett läkarvikariat, sjuksköterskevikariat m.m. När den optimala stafettläkare, sjuksköterskevikarie o.l. har varit hos er första gången återkommer vi med uppföljande samtal för att säkra oss att kundens och kandidatens förväntningar är infriade.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Önskar fast tjänst

Vi erbjuder dig möjligheten att prata om dina yrkesmässiga och personliga ambitioner i detalj och vi gör allt vi kan för att peka ut just dina talanger i förhållande till ett väldefinerat jobb. Vi ger dig ett väldokumenterat och realistiskt bild av en given tjänst och företag, så att du på bakgrund av dessa informationer kan ta ett noga genomtänkt beslut om din framtida karriär.

Om vi inte har en optimal arbetsgivare på handen som uppfyller dina behov och kompetenser, kommer vi med ditt tillstånd registrera dig på bakgrund av vårt karriärsrådgivningssamtal i vår kandidatbank eller hänvisa dig till andra samarbetspartner.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Bli vikarie

Nordic Medicare erbjuder:

 • Attraktiv lön
 • Snabb lönutbetalning (senast 3-4 vardagar efter att vi har mottagit dina bilagor och eventuell tidrapport)
 • Olika möjligheter för arbetsplatser i Norden
 • Hög service med specialiserad hälso- och sjukvårdsmässig rådgivning
 • Revisionsrelaterad rådgivning om skatteförhållandena i de nordiska länderna
 • 24 timmars yrkesrelaterad telefonsupport

Det kommer ofta vara möjlighet för vackra naturupplevelser samt jobbrelaterade och personliga utmaningar.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hjälp till fastanställning

Alla potentiella kandidater analyseras, testas och bedöms via vårt kvalitetssäkringsprogram som bland annat består av:

 • Utvärdering av CV
 • Kontroll av giltigt ID
 • Kontroll av kandidatens legitimation/er
 • Kontroll av möjliga klagomål
 • Personliga referenser
 • Personlig intervju i delvist strukturerad form

Dessutom kan det vara nödvändigt att använda ett av följande testverktyg:

 • Personlighetstest
 • Intelligenstest

Vårt kvalitetssäkringsprogram betyder att ni får den bästa möjliga kandidaten med optimala yrkesmässiga och sociala egenskaper för er organisation.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Beställ vikarie

För att bli en aktiv medlem av Nordic Medicares databas ska den enskilde kandidaten godkännas via vårt kvalitetssäkringsprogram som bland annat består av:

 • Utvärdering av CV
 • Kontroll av kandidatens legitimation/er
 • Kontroll av möjliga klagomål
 • Dokumentation för MRSA-status
 • Kolla upp språkliga egenskaper
 • Personliga referenser
 • Personlig intervju i delvist strukturerad form

Nordic Medicare är fullt medvetna om att de nordiska länderna har en enorm brist av sjukvårdspersonal men trots det går Nordic Medicare inte på kompromiss med vårt kvalitetsprogram för rekrytering av läkarvikarier, sjuksköterskevikarier och liknande.

Genom Nordic Medicares rekryteringsprogram försäkrar vi oss att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal blir kvalitetsgodkända till att kunna hantera ett kommande vikarieuppdrag i form av vår ”rent a doctor”, ”rent a nurse”-lösning o.l.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Önskar fast tjänst

Nordic Medicares mål är att såväl kunden som kandidaten ska uppleva ett bra och välorganiserat rekryteringsförlopp präglat av professionalism genom hela processen. Det är avgörande för oss, att själva rekryteringsfaserna är en behaglig upplevelse för dig som kandidat oavsett det slutliga utfallet.

Via vår rekryteringsprocess kommer varje aktuell kandidat bli analyserad, testad och bedömd via vårt kvalitetssäkringsprogram som bland annat består av:

 • Utvärdering av CV
 • Kontroll av giltigt ID
 • Kontroll av kandidatens legitimation/er
 • Kontroll av eventuella klagomål
 • Personliga referenser
 • Personlig intervju i delvist strukturerad form

Dessutom kan det være nödvändigt at använda följande testverktyg:

 • Personlighetstest
 • Intelligenstest

Nordic Medicare råder över några av branschens mest kompetenta medarbetare och konsulenter, vilket är orsaken till vår höga kvalitetsnivå under hela rekryteringsprocessen.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Bli vikarie

Ett läkarvikariat, sjuksköterskevikariat och liknande hos Nordic Medicare kan förlöpa från en vecka till flera månader. Hos Nordic Medicare är vi organiserade på så sätta att det oftast är möjligt att tillgodose dina behov och önskemål med hänsyn till specialistområde, plats samt varaktighet av läkarvikariat, sjuksköterskevikariat m.m.

Nordic Medicare har i dag läkarvikarier, sjuksköterskevikarier m.m. som arbetar heltid året runt som vikarier, medan andra föredrar ett läkarvikariat, sjuksköterskevikariat och liknande parallellt med annan anställning.

Sök ett läkarvikariat, sjuksköterskevikariat m.m. hos Nordic Medicare redan idag.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hjälp till fastanställning

De kritiska succéfaktorerna som vi arbetar målinriktat på att uppfylla för er som kund är:

 • Snabb och effektiv rekryterings- och utvalsprocess
 • Bra service under hela rekryteringsförloppet
 • Nära samarbete baserat på tillit, trygghet och yrkeskunnande

På grund av att vi har en ingående kännedom till hälso och sjukvårdssektorn är det möjligt att erbjuda en snabb och effektiv rekryterings- och utvalsprocess vilket är alltavgörande i vår affärsmodell.

Vi har många års erfarenhet av rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal och kan därför säkra den bästa servicen under hela processen.

Vårt mål är att skapa en grund för ett nära och långvarigt samarbete baserat på tillit, trygghet coh yrkeskunnande.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Beställ vikarie

De kritiska succéfaktorerna som vi arbetar målriktat på att uppfylla för den enskildekunden, i form av läkarbemanning, sjuksköterskebemanning eller annan sjukvårdspersonal, är att erbjuda:

 • Ytterst kompetent hälso- och sjukvårdspersonal
 • Snabb och effektiv rekrytering
 • Kontinuitet under vikarietillsättandet
 • Optimal service under hela rekryteringsförloppet
 • Nära samarbete baserat på tillit, trygghet och yrkeskunnande

Vårt kvalitetssäkringsprogram betyder att Nordic Medicare råder över mycket kompetenta läkarvikarier, sjuksköterskevikarier m.m. Dessutom är snabb och effektiv rekrytering av läkarvikarier, sjuksköterskevikarier m.m. alltavgörande i vår affärsmodell.

Det är även viktigt att säkra största möjliga kontinuitet vid vikarietillsättande, således att första möjliga kandidat tillsätts de enskilda vikariaten över en given vikarieperiod.

Vi har många års erfarenhet med utstationering av läkarvikarier, sjuksköterskevikarier m.m. och därför är ni försäkrade den mest optimala servicen under hela processen. Vårt mål är att skapa ett nära och långvarigt samarbete som baseras på tillit, trygghet och yrkeskunnande.

Beställ en av våra läkarvikarier, sjuksköterskevikarier m.m. redan idag.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Önskar fast tjänst

De kritiska succéfaktorerna som vi arbeta målinriktat på att uppfylla för dig som kandidat, är:

 • Optimal jobbplacering
 • Förståelse för det dynamiska samspelet
 • Bra service under hela rekryteringsförloppet

Via vårt kvalitetssäkringsprogram kommer vi få reda på din kompetensnivå, sociala egenskaper samt ambitionsnivå således att vi senare kan erbjuda en optimal jobbplacering åt dig som mest möjligt gynnar din läroprocess, kompetensutveckling samt talang- och karriärsutveckling.

På bakgrund av detta eftersträvar vi att få en ideal förståelse för det dynamiska samspelet mellan vår aktuell kandidat samt vår kunds arbetsuppgifter och ledning i enlighet med den organisatoriska kontexten. Det är viktigt att de organisatoriska ramvillkoren uppfyller dina  individuella mål samt företagets organisatoriska och ekonomiska mål.

Vi har stor erfarenhet av rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal och därför är du säkrad den bästa servicen under hela processen.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Bli vikarie

1

Kontakta Nordic Medicare

 • Fyll i vikarieblanketten och bifoga ditt CV på vår hemsida www.nordicmedicare.se
 • Eller kontakt oss per telefon på +45 39 65 48 23
 • Eller skriv ett mejl till oss på nm@nordicmedicare.eu.

2

Du kontaktas

 • Du kontaktas av vår rekryteringskoordinator
 • Du registreras i vår databas
 • Du får en personlig kontaktperson hos Nordic Medicare

3

Var och när vill du arbeta

 • Du kan själv välja om ditt vikariat ska vara i en vecka eller obegränsat och om du vill vikariera i Sverige, Norge, Danmark eller på Grönland och Färöarna
 • Du kontaktas av vår kundkoordinator för aktuella och relevanta erbjudanden
 • Du väljer ett vikariat som passar dig bäst

4

Enkelt för dig - och på väg

 • Full paketlösning skickas till dig med bostad och transport, försäkringar, kontrakt och så vidare
 • Vi betalar för bostad, transport och försäkringar
 • Kontraktet underskrivs och returneras

5

Vikariat påbörjas

 • Du ankommer till vikariatet med eventuell introduktion på plats
 • Du gör det som du är bäst på – att sköta ditt vikariat

6

Snabb löneutbetalning

 • Du skickar ifyllda tidkort och bilagor till Nordic Medicare
 • Du kommer sedan att få din lön efter 3-4 vardagar

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Om Nordic Medicare

Med Knud Riewerts Eriksen, Niels H. Riewerts Eriksen och Christian P. Riewerts Eriksen har vi nu genom tre generationer varit sysselsatta inom hälso- och sjukvårdssektorn med utbildning, forskning, rekrytering och senare även drift av läkarkliniker samt IT-lösningar till hälso- och sjukvårdssektorn

.

riewerts-new

 

Knud Riewerts Eriksen var i mer än 30 år anställd vid Köpenhamns Universitet som forskare och föreläsare för de medicinstuderande. Knud Riewerts Eriksens forskningsområde var koncentrerat omkring resistensegenskaperna hos S. aureus samt ett restriktivt användande av antibiotika. Knud Riewerts Eriksen var Danmarks första specialistläkare i klinisk mikrobiologi och fortsatte sedan som överläkare hos Statens Seruminstituts avdelning på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Niels H. Riewerts Eriksen är specialistläkare i klinisk mikrobiologi och har varit anställd som överläkare på Statens Serum Institut och Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, centerchef för Diagnostisk Center i Ringkjøbing Amt (Ringkjøbings län), medicinsk direktör hos Novo Nordisk samt forskningschef på Gentofte Hospital och har varit sysselsatt med forskning, undervisning, ledning samt rekrytering. Niels H. Riewerts Eriksen har varit koordinator och ansvarig kontaktperson för uppbyggandet av klinisk mikrobiologi i Litauen och Estland med hjälp av anslag från det Danske sundhedsministerium ( danska hälso- och sjukvårdsdepartementet)  och dansk projektkoordinator för det gemensamma nordiska projektet ”Infectious Disease control in the Barents and Baltic Sea Regions 1998-2001” finansierat av Nordiska Ministerrådet.

Christian P. Riewerts Eriksen har valt en annan utbildningsväg än sina förfäder. Christian P. Riewerts Eriksen har en B.Sc. in Economics and Business Administration från Copenhagen Business School.  Christian P. Riewerts Eriksen har bland annat sysselsatt sig med human resource management, business to business-marknadsföring, relationship marketing, performance management & marketing, direct marketing, organisationsanalys, handelsrätt samt företagets ekonomistyrning.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Hjälp till fastanställning

Kontakta Nordic Medicare redan idag:

 • Ring till vår hälso- och sjukvårdsdirektör, specialistläkare Niels H. Riewerts Eriksen på +45 53 63 48 23
 • Och/eller skicka ett mejl på: nm@nordicmedicare.eu

Vi kommer efterföljande ta kontakt till dig snarast möjligt per e-mail eller telefon.

Du är naturligtvis också väldigt välkommen att få ett personligt samtal med oss på vårt huvudkontor.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Beställ vikarie

Nordic Medicare är en av Skandinaviens ledande rekryteringsföretag inom ”rent a doctor”
-konceptet med ett brett nätverk inom den offentliga och privata hälsosektorn.

Rent a doctor redan idag hos Nordic Medicare:

 • Ring till vår hälso- och sjukvårdsdirektör, specialistläkare Niels H. Riewerts Eriksen på +45 53 63 48 23.
 • Och/eller skicka ett mejl på: nm@nordicmedicare.eu

Vi kommer efterföljande ta kontakt till dig snarast möjligt per e-mail eller telefon.

Om du är intresserad av vår ”rent a doctor”-lösning så är du naturligtvis också mycket välkommen att få ett personligt samtal med oss på vårt huvudkontor.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Önskar fast tjänst

Kontakta Nordic Medicare redan i dag:

 • Ring till vår hälso- och sjukvårdsdirektör, specialistläkare Niels H. Riewerts Eriksen på +45 53 63 48 23
 • Och/eller skicka ett e-mail på: nm@nordicmedicare.eu

Vi kommer efterföljande ta kontakt till dig så snabbt som möjligt per e-mail eller per telefon

Du är naturligtvis även välkommen att få ett personligt samtal med oss på vårt huvudkontor.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Bli vikarie

För att bli aktiv medlem i Nordic Medicares databas ska du först godkännas via vårt kvalitetssäkringsprogram. Du ska i första hand skicka in:

 • CV
 • Upplysning om två referenser
 • Kopia av legitimation/er
 • Kopia av specialistlegitimation
 • Kopia av pass eller körkort

Efterföljande kommer du till en personlig intervju. Detta kommer mynna ut i ett slutgiltigt kvalitetsgodkännande. Under intervjun kommer vi framhäva vad det innebär att fungera som en vikarie under främmande förhållanden. Dessutom kommer vi prata om dina behov och önskemål för framtida vikariat.

När du erbjuds anställning ska du skicka in:

 • Uppgifter om bankförbindelse med registrerings – och kontonummer

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)

Bli vikarie

Nordic Medicare arrangerar allt det praktiska åt dig som vikarie så att du uteslutande kan fokusera på ditt läkarvikariat, sjuksköterskevikariat och liknande. Nordic Medicare sköter det praktiska arbetet när det gäller:

 • Anställningsvillkor
 • Vägledning om att få utländska legitimationer
 • Fylla i diverse dokument
 • Barnpassning osv.

Dessutom förvaltar Nordic Medicare de ekonomiska aspekterna, härunder:

 • Bostadsutgifter
 • Reseutgifter (flyg, tåg eller bil)
 • Försäkringar

Nordic Medicare försöker att på bästa tänkbara sätt tillgodose dina behov och därför arrangeras resorna i samråd med dina önskemål.

Kontakt

Namn (Obligatoriskt)
E-post (Obligatoriskt)
Ditt meddelande (Obligatoriskt)