Om Nordic Medicare

Ledningen

Christian P. Riewerts Eriksen, M.Sc. in Economics & Marketing

VD


är VD hos Nordic Medicare. Innan han etablerade Nordic Medicare var han i x antal år en del av Danmarks största entreprenörföretags avdelning för strategi och affärsutveckling. Christian P. Riewerts Eriksen är utbildad på Copenhagen Business School och har en B.Sc. in Economics and Business Administration samt en M.Sc. in Economics & Marketing.


Niels H. Riewerts Eriksen, specialistläkare

Hälso- och sjukvårdsdirektör


är hälso- och sjukvårdsdirektör hos Nordic Medicare. Han är utbildad specialistläkare och har i många år arbetat i Danmark som respektive överläkare, centerchef, forskningschef och medicinsk direktör. Niels H. Riewerts Eriksen har även arbetat parallellt i en 10-årsperiod i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland med hälso-och sjukvårdsprojekt på uppdrag av det ”Danske Sundhedsministerium” ( danska Hälso- och sjukvårdsdepartementet) och Nordiska Ministerrådet. Dessutom har Niels H. Riewerts Eriksen under de senaste 13 åren undervisat läkare för ”Den Almindelige Danske Lægeforening”.