Vi hjälper er

Nordic Medicares läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande är ett optimalt alternativ om sjukhuset, lasarettet eller vårdcentralen etc. i perioder har behov för nya eller supplerande kompetenser i organisationen.

Vi är ofta i dialog med möjliga kandidater och utvärderar dem löpande. Därför är ni som sjukhus, lasarett eller vårdcentral alltid säkrad en vårdbemanning av hög kvalitet hos Nordic Medicare. Kombinerat med vårt strategiska nätverk samt marknadskännedom hittar vi därför snabbt de stafettläkarehyrsjuksköterska eller annan hälso-och sjukvårdspersonal som täcker just ert individuella personalbehov. Efter att ni som kund har lämnat en order i form av en läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande Nordic Medicare till, tar vi över hela ansvaret för rekryteringsprocessen och sedan gör vi det vi är bäst på: hittar den optimala kandidaten.

Nordic Medicare erbjuder och levererar en snabb läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande förankrad i en stark specialisering och vår goda kännedom till marknaden. Rent a doctor, rent a nurse m.m. redan idag.

Nordic Medicare erbjuder idag läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande till offentliga och privata sjukhus, lasarett, vårdcentraler och så vidare i Danmark, Sverige, Norge och på Färöarna.