Bli vikarie hos oss

Vi är i konstant dialog med hälso- och sjukvårdssektorn i de nordiska länderna. Därför är du som stafettläkarehyrsjuksköterska och liknande hos Nordic Medicare alltid säkrad olika arbetsmöjligheter och arbetsperioder. Kombinerat med vårt strategiska nätverk samt goda marknadskännedom hittar vi de möjligheter som matchar just ditt aktuella behov som stafettläkare, hyrsjuksköterska och liknade. När du har meddelat var du vill arbeta och i vilken period, tar Nordic Medicare över hela ansvaret för rekryteringsprocessen och så gör vi det vi är bäst på: hittar den optimala lösningen för dig.

Nordic Medicare har en snabb rekryteringsprocess förankrad i en hållbar specialisering och att vi känner till marknaden väl. Oavsett din karrärnivå har du alltid möjlighet för att bli stafettläkare, hyrsjuksköterska och liknande hos Nordic Medicare. Vi tillgodoser din kompetens och ditt behov i förhållande till din examensålder och dina tidsmässiga möjligheter.
 
Nordic Medicare erbjuder i dag vikarietjänster, i form av läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande, till den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn i Danmark, Sverige, Norge och Färöarna. Sök om att bli stafettläkare, hyrsjuksköterska m.m. hos Nordic Medicare redan i dag. Stafettläkare lön? Nordic Medicare är en av de ledande inom rekrytering av läkare i Sverige, Norge och Danmark. Läkare lön i Sverige, Norge, Danmark?