Som barnmorskevikarie hos Nordic Medicare får du...

Vi har för närvarande stor efterfrågan på barnmorskor till kortare och längre vikariat i Norden. Ett barnmorskevikariat hos Nordic Medicare är perfekt för dig som gärna vill få en attraktiv lön med en tillhörande snabb​ löneutbetalning och samtidigt själv vill bestämma hur mycket du vill arbeta. Ett barnmorskevikariat kan fortlöpa från en vecka till flera månader, där du hela tiden själv kan säga ja eller nej när Nordic Medicare erbjuder ett specifikt barnmorskevikariat till dig.

Är du vår nya barnmorskevikarie? 

En del barnmorskor väljer att arbeta som barnmorskevikarie parallellt med deras heltidstjänst. Andra är pensionerade barnmorskor och vill ha en försiktig nedtrappning från arbetsmarknaden med ett mindre antal barnmorskevikariat under året. Andra barnmorskor har gjort det till en livsstil att uteslutande arbeta som vikarie eftersom du uppnår en attraktiv lönenivå med möjlighet för flexibla arbetsperioder, jobbutmaningar samt spännande upplevelser.

Som en av de största vikarie- och rekryteringsbyråerna inom hälso- och sjukvårdssektorn i Norden, kan vi med stor sannolikhet skaffa dig de barnmorskevikariat som passar till dina behov när det gäller geografisk placering, längd av vikariat samt den för dig rätta skift-belastningen. Barnmorska vikarie

Hos oss får du hela paket

När du blir en del av vårt team av barnmorskevikarier ska du inte alls bekymra dig om allt pappersarbete i samband med ett barnmorskevikariat! Nordic Medicare tar på sig ansvaret för de praktiska uppgifterna. Detta innefattar bland annat kontrakt, relevanta försäkringar, bokning av resa och bostad, löneutbetalning samt diverse andra administrativa uppgifter.

Innan du ska ut på ditt barnmorskevikariat kommer du från Nordic Medicare få en hel paketlösning som ser till att du är välinformerad om kontrakt, arbetsplatsen och uppgifterna. Om du utstationeras i utlandet eller långt bort från din privata adress betalar och ordnar vi alla de kostnader som är relaterade till ditt vikariat, härunder reseutgifter, försäkringskostnader samt hyra av bostad.

Bli en del av vår vikariestab med barnmorskor

Har du lust att bli en del av vår vikariestab och få nya och spännande upplevelser, yrkesmässigt såväl som personligt, så kontakta oss för mer information. barnmorskevikarie, barnmorska vikarie, barnmorska vikariat

Förmodligen marknadens högsta lön för barnmorskevikarier