Om Nordic Medicare

Vilka är vi

Nordic Medicare är leverantör till hälso- och sjukvårdssektorn inom rekryteringstjänster, drift av egna läkarmottagningar samt IT-lösningar.


Nordic Medicares koncept är uteslutande att serva den offentliga och den privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vi har således uppbyggt en kompetensstark organisation av personer som huvudsakligen är utbildade inom hälso- och sjukvårdssektorn och som har byggt upp en bred erfarenhet inom just denna sektor. Vår branschfokusering ger en optimal möjlighet för att fokusera på den enskilde kunden, vilket innebär att Nordic Medicare uppnår en fortlöpande kännedom till hela hälso- och sjukvårdssektorn. Nordic Medicares marknadskännedom och nätverk i hälso- och sjukvårdssektorn har utmynnat i en mycket enkel slogan: ”We know the market”.

Rekryteringstjänster

En av de ledande rekryteringsbyråerna inom hälso- och sjukvårdssektorn

Nordic Medicare är en av de ledande rekryteringsbyråerna inom hälso- och sjukvårdssektorn i Norden. Vi är en ekonomiskt stabil samarbetspartner, vilket gör det möjligt för oss att garantera utbetalning av våra vikariers löner inom 3-4 vardagar. Vi upplever stor växt och betjänar i dag inte mindre än 321 kunder. Vi förmedlar ett stort antal vikariat samt rekryterar till fastanställning av hälso- och sjukvårdspersonal i Norden och har en omfattande databas med kandidater som har testats och godkänts via Nordic Medicares kvalitetssäkringsprogram. Våra kunder är därför säkrade ett stort utbud av yrkeskunniga duktiga läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal, och därför kan vi med kort varsel matcha kundens jobbprofil. Detta gör Nordic Medicare till en effektiv och trovärdig samarbetspartner.

Läkarmottagningar

Drift av egna läkarmottagningar

Hos Nordic Medicare driver vi egna läkarmottagningar, där vi har specialistläkare inom allmän medicin, konsultationssjuksköterskor mm. Precis som på andra läkarmottagningar erbjuder vi gratis läkarbehandling dock ska du som hos andra vårdcentraler och läkarmottagningar själv betala för vissa vaccinationer, diverse attester mm. Vår mission är att erbjuda optimal service i form av en kompetent stab av hälso- och sjukvårdspersonal, snabb responstid vid patientkontakt, en hög tillgänglighetsgrad och ett attraktivt utbud av hälso- och sjukvårdserbjudanden. Alla våra läkarmottagningar har öppet alla vardagar hela året.

IT-lösningar

Högt specialiserade IT-lösningar till hälso- och sjukvårdssektorn

Med utgångspunkt i Nordic Medicares unika marknadskännedom samt en organisation som består av personer som är utbildade inom hälso- och sjukvårdssektorn samt IT-branschen, levererar Nordic Medicare IT-lösningar som gynnar hälso- och sjukvårdssektorn som ofta produktutvecklas i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners. Vi utvecklar således kundspecifika mjukvarulösningar till affärskritiska system som lever upp till alla myndighetskrav till säkerhet, användarauktorisation, loggning av användarinteraktioner och dataförvaring. På många av våra IT-lösningar har vi stort fokus på att leverera en cloud-baserad plattform till våra kunder som inte kräver någon specifik investering av hårdvara och som gör det enkelt för användaren att använda på datorer, surfplattor och smartphones. Det finns ytterligare möjlighet för integration av befintliga system, som t.ex. e-post och telefon.