Om Nordic Medicare

Historia

Med Knud Riewerts Eriksen, Niels H. Riewerts Eriksen och Christian P. Riewerts Eriksen har vi nu genom tre generationer varit sysselsatta inom hälso- och sjukvårdssektorn med utbildning, forskning, rekrytering och senare även drift av läkarkliniker samt IT-lösningar till hälso- och sjukvårdssektorn

.

riewerts-new

 

Knud Riewerts Eriksen var i mer än 30 år anställd vid Köpenhamns Universitet som forskare och föreläsare för de medicinstuderande. Knud Riewerts Eriksens forskningsområde var koncentrerat omkring resistensegenskaperna hos S. aureus samt ett restriktivt användande av antibiotika. Knud Riewerts Eriksen var Danmarks första specialistläkare i klinisk mikrobiologi och fortsatte sedan som överläkare hos Statens Seruminstituts avdelning på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Niels H. Riewerts Eriksen är specialistläkare i klinisk mikrobiologi och har varit anställd som överläkare på Statens Serum Institut och Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, centerchef för Diagnostisk Center i Ringkjøbing Amt (Ringkjøbings län), medicinsk direktör hos Novo Nordisk samt forskningschef på Gentofte Hospital och har varit sysselsatt med forskning, undervisning, ledning samt rekrytering. Niels H. Riewerts Eriksen har varit koordinator och ansvarig kontaktperson för uppbyggandet av klinisk mikrobiologi i Litauen och Estland med hjälp av anslag från det Danske sundhedsministerium ( danska hälso- och sjukvårdsdepartementet)  och dansk projektkoordinator för det gemensamma nordiska projektet ”Infectious Disease control in the Barents and Baltic Sea Regions 1998-2001” finansierat av Nordiska Ministerrådet.

Christian P. Riewerts Eriksen har valt en annan utbildningsväg än sina förfäder. Christian P. Riewerts Eriksen har en B.Sc. in Economics and Business Administration från Copenhagen Business School.  Christian P. Riewerts Eriksen har bland annat sysselsatt sig med human resource management, business to business-marknadsföring, relationship marketing, performance management & marketing, direct marketing, organisationsanalys, handelsrätt samt företagets ekonomistyrning.