Kvalitetssäkringsprogram

För att bli aktiv medlem i Nordic Medicares databas ska du först godkännas via vårt kvalitetssäkringsprogram. Du ska i första hand skicka in:

  • CV
  • Upplysning om två referenser
  • Kopia av legitimation/er
  • Kopia av specialistlegitimation
  • Kopia av pass eller körkort

Efterföljande kommer du till en personlig intervju. Detta kommer mynna ut i ett slutgiltigt kvalitetsgodkännande. Under intervjun kommer vi framhäva vad det innebär att fungera som en vikarie under främmande förhållanden. Dessutom kommer vi prata om dina behov och önskemål för framtida vikariat.

När du erbjuds anställning ska du skicka in:

  • Uppgifter om bankförbindelse med registrerings – och kontonummer