Rekryteringsprocess - Nordic Medicare Svensk

NY INFORMATION OM COVID-19. LÆS MERE HER!

Kære alle sammen

Vedrørende: Udrulning af vaccination mod covid-19

Når de første vacciner mod COVID-19 er leveret til Danmark, kan vi begynde at tilbyde vaccinationer. Vaccinationer vil være frivillige og gratis, og udgangspunkter er, at vacciner kun blive tilbudt til de befolkningsgrupper, de er godkendte til. Udrulningen af vaccinationer vil forløbe i faser, hvor grupper i størst risiko prioriteres først.

Udgangspunktet er, at alle borgere vil få direkte besked fra myndighederne om hvor og hvordan i henhold til flowchart som kan ses via linket nedenfor og indkaldelsen vil ske via plejehjem, E-Boks og arbejdspladsen.

Læs mere her

Rekryteringsprocess

När ni som kund har lagt en order hos Nordic Medicare tar vi över hela ansvaret för rekryteringsprocessen och så gör vi det vi är bäst på: Hittar den optimala hyrläkare, hyrsjusksköterska o.l.

Nordic Medicares mål är att såväl kunden som kandidaten ska uppleva ett bra och organiserat rekryteringsförlopp präglat av professionalism genom hela processen. Läkarleasing, sjuksköterskeleasing och liknande består i att hitta den bästa möjliga kandidaten med de mest optimala yrkesmässiga och sociala egenskaperna för att tillmötesgå ert personalbehov. Det erbjuds först anställning när Nordic Medicare i samarbete med er som kund är överens om kandidaten.

Härefter tar vi hand om allt det administrativa och praktiska arbetet som är förbundet med ett läkarvikariat, sjuksköterskevikariat m.m. När den optimala stafettläkare, sjuksköterskevikarie o.l. har varit hos er första gången återkommer vi med uppföljande samtal för att säkra oss att kundens och kandidatens förväntningar är infriade.