Succefaktorer

De kritiska succéfaktorerna som vi arbetar målriktat på att uppfylla för den enskildekunden, i form av läkarbemanning, sjuksköterskebemanning eller annan sjukvårdspersonal, är att erbjuda:

  • Ytterst kompetent hälso- och sjukvårdspersonal
  • Snabb och effektiv rekrytering
  • Kontinuitet under vikarietillsättandet
  • Optimal service under hela rekryteringsförloppet
  • Nära samarbete baserat på tillit, trygghet och yrkeskunnande

Vårt kvalitetssäkringsprogram betyder att Nordic Medicare råder över mycket kompetenta läkarvikarier, sjuksköterskevikarier m.m. Dessutom är snabb och effektiv rekrytering av läkarvikarier, sjuksköterskevikarier m.m. alltavgörande i vår affärsmodell.

Det är även viktigt att säkra största möjliga kontinuitet vid vikarietillsättande, således att första möjliga kandidat tillsätts de enskilda vikariaten över en given vikarieperiod.

Vi har många års erfarenhet med utstationering av läkarvikarier, sjuksköterskevikarier m.m. och därför är ni försäkrade den mest optimala servicen under hela processen. Vårt mål är att skapa ett nära och långvarigt samarbete som baseras på tillit, trygghet och yrkeskunnande.

Beställ en av våra läkarvikarier, sjuksköterskevikarier m.m. redan idag.