Kvalitetssäkringsprogram

För att bli en aktiv medlem av Nordic Medicares databas ska den enskilde kandidaten godkännas via vårt kvalitetssäkringsprogram som bland annat består av:

  • Utvärdering av CV
  • Kontroll av kandidatens legitimation/er
  • Kontroll av möjliga klagomål
  • Dokumentation för MRSA-status
  • Kolla upp språkliga egenskaper
  • Personliga referenser
  • Personlig intervju i delvist strukturerad form

Nordic Medicare är fullt medvetna om att de nordiska länderna har en enorm brist av sjukvårdspersonal men trots det går Nordic Medicare inte på kompromiss med vårt kvalitetsprogram för rekrytering av läkarvikarier, sjuksköterskevikarier och liknande.

Genom Nordic Medicares rekryteringsprogram försäkrar vi oss att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal blir kvalitetsgodkända till att kunna hantera ett kommande vikarieuppdrag i form av vår ”rent a doctor”, ”rent a nurse”-lösning o.l.