Persondatapolitik

1. GENRELT

1.1. Denne hjemmeside (www.nordicmedicare.se) er ejet af Nordic Medicare Group A/S, CVR 32772382.

1.2. Nordic Medicare (”vi”, ”vores”, ”os”) er optaget af at beskytte dine personoplysninger.

1.3. Denne politik (”Persondatapolitikken”) forklarer hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du besøger vores hjemmeside (www.nordicmedicare.se), hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.

1.4. Du bedes venligst læse Persondatapolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

2. HVEM ER VI

2.1. Nordic Medicare er leverandør til sundhedssektoren inden for rekrutteringsydelser, drift af egne lægeklinikker, rådgivning m.m. Selskabet er registreret som et aktieselskab i Danmark med CVR-nummer 32772382.

2.2. Hovedkontorets adresse er Rungstedvej 79, 2960 Rungsted Kyst.

3. INFORMATIONER VI INDSAMLER DIREKTE FRA DIG

3.1.Vi indsamler forskellige oplysninger om dig, når du besøger og anvender Hjemmesiden.

3.2. Markedsføring

– Vi anvender dine kontaktoplysninger til at sende dig markedsføring pr. e-mail og SMS, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

3.3. Forespørgsler

– Når du sender os en forespørgsel gennem vores kontaktformular, anvender vi de informationer, du har oplyst i din Profil eller under kontaktformularen, til at svare dig.

3.4. Feedback

– For at sikre os at de services, vi tilbyder, imødekommer dine krav, kan vi bede om din feedback i form af spørgeundersøgelser, kundetilfredshedsanalyser eller markedsundersøgelser. Enhver feedback du giver os, vil udelukkende blive brugt med henblik på at forbedre vores services og vil ikke blive offentliggjort på personniveau.

4. SIKKERHED

4.1. Alle dine oplysninger opbevares på sikre servere i Tyskland.

4.2. Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

4.3. På trods af vores bestræbelser på at etablere et sikkert miljø for Hjemmesiden bør du vide, at ingen information fuldstændig sikker på Internettet. Du bør derfor altid inddrage fornødne sikkerhedsforanstaltninger på dit eget udstyr.

5. OPBEVARINGSTID

5.1. Vi opbevarer dine data indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. I visse situationer, kan det være vanskeligt på forhånd at give en nøjagtig tidsramme, men nedenstående afsnit viser vores ramme for behandlingstiden af dine oplysninger.

5.2. Henvendelser fra dig:

– Opbevares indtil 6 måneder efter endt behandling.

5.3. Feedback:

– Opbevares op til 5 år efter modtagelse. Vi gemmer så vidt muligt din feedback i anonym form og har en lang opbevaringstid for at kunne måle vores egen indsats over tid.

5.4. Såfremt vi har grund til at opbevare dine oplysninger, som led i beskyttelsen af vores legitime interesser, herunder fx juridiske tvister, forbeholder vi os at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning.

6. DELING AF DINE OPLYSNINGER 

6.1. Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at yde dig vores service. Ved tredjeparter forstås følgende:

– Selskaber i koncernen

– Samarbejdspartnere

– Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser

6.2. Når vi deler oplysninger med Samarbejdspartnere skal du være opmærksom på, at disse måske allerede har informationer om dig, indsamlet på anden vis, fx hvis du har haft kontakt med dem i anden sammenhæng.

6.3. Vi deler også dine oplysninger med ovenstående eller andre tredjeparter, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for, at vi, eller koncernen, kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

7. DINE RETTIGHEDER

7.1. Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt til jura@nordicmedicare.eu eller Rungstedvej 79, 2960 Rungsted Kyst.

7.2. Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet.

8. ÆNDRINGER

8.1. Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitikken fra tid til anden. Hvis der er tale om væsentlige ændringer vil vi oplyse dig via e-mail, såfremt du har en Profil.

 

Senest opdateret 21.05.2018