Karriärrådgivning

Vi erbjuder dig möjligheten att prata om dina yrkesmässiga och personliga ambitioner i detalj och vi gör allt vi kan för att peka ut just dina talanger i förhållande till ett väldefinerat jobb. Vi ger dig ett väldokumenterat och realistiskt bild av en given tjänst och företag, så att du på bakgrund av dessa informationer kan ta ett noga genomtänkt beslut om din framtida karriär.

Om vi inte har en optimal arbetsgivare på handen som uppfyller dina behov och kompetenser, kommer vi med ditt tillstånd registrera dig på bakgrund av vårt karriärsrådgivningssamtal i vår kandidatbank eller hänvisa dig till andra samarbetspartner.