Rekryteringsprocess

Nordic Medicares mål är att såväl kunden som kandidaten ska uppleva ett bra och välorganiserat rekryteringsförlopp präglat av professionalism genom hela processen. Det är avgörande för oss, att själva rekryteringsfaserna är en behaglig upplevelse för dig som kandidat oavsett det slutliga utfallet.

Via vår rekryteringsprocess kommer varje aktuell kandidat bli analyserad, testad och bedömd via vårt kvalitetssäkringsprogram som bland annat består av:

  • Utvärdering av CV
  • Kontroll av giltigt ID
  • Kontroll av kandidatens legitimation/er
  • Kontroll av eventuella klagomål
  • Personliga referenser
  • Personlig intervju i delvist strukturerad form

Dessutom kan det være nödvändigt at använda följande testverktyg:

  • Personlighetstest
  • Intelligenstest

Nordic Medicare råder över några av branschens mest kompetenta medarbetare och konsulenter, vilket är orsaken till vår höga kvalitetsnivå under hela rekryteringsprocessen.