Succefaktorer - Nordic Medicare Svensk

NY INFORMATION OM COVID-19. LÆS MERE HER!

Kære alle sammen

Vedrørende: Udrulning af vaccination mod covid-19

Når de første vacciner mod COVID-19 er leveret til Danmark, kan vi begynde at tilbyde vaccinationer. Vaccinationer vil være frivillige og gratis, og udgangspunkter er, at vacciner kun blive tilbudt til de befolkningsgrupper, de er godkendte til. Udrulningen af vaccinationer vil forløbe i faser, hvor grupper i størst risiko prioriteres først.

Udgangspunktet er, at alle borgere vil få direkte besked fra myndighederne om hvor og hvordan i henhold til flowchart som kan ses via linket nedenfor og indkaldelsen vil ske via plejehjem, E-Boks og arbejdspladsen.

Læs mere her

Succefaktorer

De kritiska succéfaktorerna som vi arbeta målinriktat på att uppfylla för dig som kandidat, är:

  • Optimal jobbplacering
  • Förståelse för det dynamiska samspelet
  • Bra service under hela rekryteringsförloppet

Via vårt kvalitetssäkringsprogram kommer vi få reda på din kompetensnivå, sociala egenskaper samt ambitionsnivå således att vi senare kan erbjuda en optimal jobbplacering åt dig som mest möjligt gynnar din läroprocess, kompetensutveckling samt talang- och karriärsutveckling.

På bakgrund av detta eftersträvar vi att få en ideal förståelse för det dynamiska samspelet mellan vår aktuell kandidat samt vår kunds arbetsuppgifter och ledning i enlighet med den organisatoriska kontexten. Det är viktigt att de organisatoriska ramvillkoren uppfyller dina  individuella mål samt företagets organisatoriska och ekonomiska mål.

Vi har stor erfarenhet av rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal och därför är du säkrad den bästa servicen under hela processen.